ODD EYE

Vintage Pink Nesting Bowls

80.00
IMG_2492.JPG
IMG_2510.JPG
IMG_2517.JPG

Vintage Pink Nesting Bowls

80.00

Vintage pink nesting bowls. Made in W Germany.

Large - 5" tall. 8.5" diameter.

Medium - 4.5" tall. 7" diameter.

Small - 4" tall. 6" diameter.

Add To Cart

Vintage pink nesting bowls. Made in W Germany.

Large - 5" tall. 8.5" diameter.

Medium - 4.5" tall. 7" diameter.

Small - 4" tall. 6" diameter.